top of page

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming


1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens wordt gedaan

gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u
persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Vind gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming
Zie onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.
Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens
vindt u in de paragraaf "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan Z zijn. Zitvlak
Handelsgegevens die u invult in een contactformulier.

Overige gegevens worden automatisch of met uw toestemming bij uw bezoek aan de website door onze IT verwerkt
systemen gedetecteerd. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd).

van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.
Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Ander
Gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw gegevens
opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft ook recht op rectificatie of
om verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking,
U kunt deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Ook heeft u het recht onder
om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Analysetools en tools van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt eerder
vooral met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u hieronder
Gegevensbescherming.


2. Hosting
Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende providers:
IONOS
De aanbieder is IONOS SE, Elgendorfer Strasse 57, 56410 Montabaur (hierna IONOS). Als u onze
Bezoek de website, IONOS verzamelt verschillende logbestanden waaronder uw IP-adressen. Zie de details
de gegevensbeschermingsverklaring van IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We hebben een
gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke presentatie van onze website. Tenzij één
overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art.
6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of de
Toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG
omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Orderverwerking
Voor het gebruik van bovenstaande dienst hebben wij een orderverwerkingscontract (AVV).
gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming
zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze werkwijze
instructies en verwerkt in overeenstemming met de AVG.
WIX
De aanbieder is Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël (hierna "WIX").
WIX een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, zult u dat wel doen
met behulp van WIX het gebruikersgedrag, de bezoekersbronnen, de regio van de websitebezoekers en de
Bezoekersaantallen geanalyseerd. WIX slaat cookies op in uw browser, die noodzakelijk zijn voor de presentatie van de website
en noodzakelijk om de veiligheid te garanderen (noodzakelijke cookies).
De via WIX verzamelde gegevens kunnen op verschillende servers over de hele wereld worden opgeslagen.
De WIX-servers zijn o.a. beschikbaar in Amerika.
Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van WIX:
https://www.wix.com/about/privacy.
Volgens WIX is de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de standaardcontractbepalingen
van de Europese Commissie of vergelijkbare garanties op grond van artikel 46 AVG. Details zijn hier te vinden:
https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.
WIX wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben een geldige
Interesse in een zo betrouwbaar mogelijke presentatie van onze website. Indien een passend
Er is toestemming gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit
DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming voor de opslag van cookies of de toegang tot
Informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Orderverwerking
Voor het gebruik van bovenstaande dienst hebben wij een orderverwerkingscontract (AVV).
gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming
zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze werkwijze
instructies en verwerkt in overeenstemming met de AVG.


3. Algemene informatie en verplichte informatie
gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen de jouwe
persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming
dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het heden
In het privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze legt ook uit hoe
en met welk doel.
Wij willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail)
kunnen beveiligingsproblemen hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk
mogelijk.
Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Saskia de Groot, geboren Klinke
Minervastr. 37
46419 Isselburg
Telefoon: 02874 905 90 85
E-mail: hallo@xantis.de
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen overgaat
de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.)
besluit.
opslagduur
Voor zover in deze gegevensbeschermingsverklaring geen specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven deze behouden
Uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. als jij een
een legitiem verzoek tot verwijdering indienen of toestemming voor gegevensverwerking intrekken,
Uw gegevens worden verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw gegevens op te slaan
over persoonsgegevens beschikken (bijvoorbeeld bewaartermijnen op belasting- of handelsrecht); in de
In het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.
Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website
plaats
Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens
Op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG of artikel 9, lid 2, onder a AVG, voor zover bijzondere gegevenscategorieën
verwerkt overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht
Persoonsgegevens in derde landen worden eveneens verwerkt op basis van Art.
49 lid 1 lit. a AVG. Als u akkoord gaat met de opslag van cookies of toegang tot informatie in
Als uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdruk) toestemming heeft gegeven, worden de gegevens ook verwerkt
op basis van artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Zijn uw gegevens voor
Wij verwerken uw gegevens als dit noodzakelijk is om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren
Gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze
zijn verplicht om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, onder c AVG.
De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons legitieme belang volgens artikel 6, lid 1, onder f
AVG plaatsvindt. Hieronder worden de voor elk afzonderlijk geval relevante rechtsgrondslagen toegelicht
paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.
Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen
We gebruiken tools van onder meer bedrijven gevestigd in de VS of elders

Derde landen die niet veilig zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kan uw
persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar verwerkt. Wij wijzen erop
Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU.
Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsautoriteiten
vrijgelaten worden zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Daarom kan het niet
uitgesloten worden dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens op Amerikaanse servers opslaan
Verwerken, evalueren en permanent opslaan voor monitoringdoeleinden. We zijn hiermee aan de slag gegaan
Verwerkingsactiviteiten hebben geen invloed.
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt ... een
reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De wettigheid van de tot het punt van intrekking
De gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.
Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen
Direct mail (art. 21 AVG)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG
KLAAR, U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERHEID
SITUATIE ALS GEVOLG VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZWAAR MAKEN; DIT GELDT OOK VOOR ELKE DIENST OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN
PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD,
RAADPLEEG DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR maakt,
WIJ ZULLEN UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, IT
TENZIJ WE DWINGENDE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN HEBBEN
BEWIJS DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OPSTAAN OF DAT
DE VERWERKING IS VOOR DE CLAIM, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN
JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (1) AVG).
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE GEBRUIKEN,
U HEBT DUS TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING
BETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME
INVOEGEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT BETREFT DERGELIJKE DIRECTE RECLAME
VERBONDEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DAN WEL
VERVOLGENS NIET GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR
IN STIJL VAN. 21 ABS. 2 AVG).
Recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij a
Toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of waar u werkt
of de locatie van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd het overige
administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.
Recht op gegevensportabiliteit
U heeft recht op gegevens die wij bewaren op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst
automatisch verwerken, op zichzelf of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat
overhandigd te worden. Als u wilt dat de gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke
verzoek, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.
Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis
Informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en de
Doel van de gegevensverwerking en indien van toepassing recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Ook hiervoor
Als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in
volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij dit nodig
meestal tijd om dit te controleren. Gedurende de duur van het examen heeft u recht op
Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kan dat
verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om te kunnen uitoefenen,
verdediging of vestiging van juridische claims, u heeft het recht in plaats van
Verwijdering om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een evenwicht worden gevonden tussen
worden gemaakt in uw en onze belangen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen
prevaleren, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - van
Afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of
Het verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of
van een lidstaat worden verwerkt.
SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals

Voorbeeldbestellingen of vragen die u naar ons verzendt als sitebeheerder, een SSL of TLS
encryptie. Een gecodeerde verbinding kun je herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser

"http://" verandert in "https://" en het slotje in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, dat niet doen
door derden gelezen worden.


4. Gegevensverzameling op deze website
koekjes
Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine datapakketjes en worden geplaatst
geen schade aan uw eindapparaat. Ze zijn ofwel tijdelijk voor de duur van één sessie
(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. sessiecookies
worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan
opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party
koekjes). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten mogelijk

Externe bedrijven binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde
Zonder deze functies zouden de websitefuncties niet werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het display).
van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden
worden gebruikt.
Cookies, om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om te verstrekken
bepaalde functies die u wilt (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om deze te optimaliseren
Website (bijvoorbeeld cookies voor het meten van webbezoekers) zijn vereist (noodzakelijke cookies) zijn ingeschakeld
opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven.
De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies
technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening. Als u ermee instemt
Er zijn vraagtekens gezet bij de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën
Verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1
TTDSG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en
Sta cookies alleen in individuele gevallen toe, sluit de acceptatie van cookies uit voor bepaalde gevallen of in het algemeen
en activeer het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser wordt gesloten. Bij de
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Op deze website kunt u zien welke cookies en diensten er gebruikt worden
Zie privacybeleid.
Toestemming met Usercentrics
Deze website maakt gebruik van Usercentrics-toestemmingstechnologie om uw toestemming voor de opslag te verkrijgen
bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en deze
te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger
Strasse 7, 80331 München, Website:
https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:
Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en)
uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw apparaat
tijdstip van uw bezoek aan de website
Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om u de door u gegeven toestemming te geven
of om hun intrekking toe te wijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u contact met ons opneemt
Verzoek om verwijdering, verwijder de Usercentrics-cookie zelf of het doel van de gegevensopslag
overgeslagen. Verplichte wettelijke bewaarvereisten blijven onaangetast.
De Usercentrics banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. Dat herken je
dat het logo van eRecht24 in de banner verschijnt. Om het eRecht24-logo in de banner weer te geven,
er wordt verbinding gemaakt met de beeldserver van eRecht24. Ook hier wordt het IP-adres gebruikt
verzonden, die alleen in anonieme vorm in de serverlogboeken wordt opgeslagen. De beeldserver van
eRecht24 is gevestigd in Duitsland met een Duitse provider. De banner zelf wordt exclusief
aangeboden door Usercentrics.
Het gebruik van Usercentrics vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemming voor gebruik te verkrijgen
bepaalde technologieën verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c) AVG.
Orderverwerking

Voor het gebruik van bovenstaande dienst hebben wij een orderverwerkingscontract (AVV).
gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming
zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze werkwijze
instructies en verwerkt in overeenstemming met de AVG.
Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden.
Bestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
Tijdstip van serververzoek
IP adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft
een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van haar website -
Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.
Contact Formulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens overgenomen van de
Aanvraagformulier met de contactgegevens die u daar hebt verstrekt met het oog op de verwerking van de aanvraag
en door ons opgeslagen in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet zonder die van u
verder instemmen.
De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, op voorwaarde dat uw verzoek
verband houdt met de uitvoering van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen
Is benodigd. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de
effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) of aan uw
Toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) indien daarom wordt gevraagd; toestemming is op elk moment mogelijk
herroepbaar.
De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen
u vragen uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag vervalt
(bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen –
met name bewaartermijnen blijven onaangetast.
Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, zal uw verzoek dit alles bevatten
resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) met het oog op de verwerking van uw verzoek
door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, op voorwaarde dat uw verzoek
verband houdt met de uitvoering van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen
Is benodigd. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de
effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) of aan uw
Toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) indien daarom wordt gevraagd; toestemming is op elk moment mogelijk
herroepbaar.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen
u vragen uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag vervalt
(bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen –
met name de wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
Doctolib
Op onze website kunt u afspraken met ons maken. Voor het maken van een afspraak
wij gebruiken Doctolib. De aanbieder is Doctolib GmbH, Mehringdamm 51, 10961 Berlijn (hierna
"Doctolib").
Voor het boeken van een afspraak vult u hiervoor de gevraagde gegevens en de gewenste datum in
aangewezen masker. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en indien nodig voor de
gebruikt om de afspraak op te volgen. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Doctolib
opgeslagen, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken:
https://media.doctolib.com/image/upload/v1657195738/legal/B2C-PrivacyPolicy-July-22-DE.pdf.
De gegevens die u invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming
voor opslag ingetrokken of het doel van de gegevensopslag is niet langer van toepassing. Verplicht legaal
Bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een
gerechtvaardigd belang bij het zo eenvoudig mogelijk maken van een afspraak met geïnteresseerden en
Klanten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats
op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG / artikel 9, lid 2, onder a) AVG en artikel 25, lid 1 TTDSG, voor zover de
Toestemming voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv.
Device Fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Orderverwerking
Voor het gebruik van bovenstaande dienst hebben wij een orderverwerkingscontract (AVV).
gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming
zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze werkwijze
instructies en verwerkt in overeenstemming met de AVG.
Registratie op deze site
U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. De aan
Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst,
waarvoor u zich heeft ingeschreven. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig zijn
wees duidelijk. Anders weigeren wij de inschrijving.
Gebruik bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen
Om u op deze manier te informeren, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres.
De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de
door de registratie een gebruikersrelatie tot stand te brengen en, indien nodig, verdere contracten aan te gaan (art.
6 lid 1 sub b AVG).
De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent
zijn geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


5. Analysetools en advertentiesGoogle-advertenties
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met Google Ads kunnen wij adverteren in de zoekmachine van Google of op websites van derden
weergegeven wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Verder
kan advertenties targeten op basis van de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn op Google (bijv.
Locatiegegevens en interesses) worden uitgespeeld (doelgroeptargeting). Wij als websitebeheerder
kan deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen
onze advertenties hebben afgespeeld en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid
hebben geleid.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en §
25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Conversies bijhouden van Google
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker dit heeft aangegeven
uitgevoerde acties. Wij kunnen bijvoorbeeld evalueren welke knoppen op onze website staan
hoe vaak er werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Dit
Informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers,
wie op onze advertenties heeft geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij krijgen er geen
Gegevens waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf voor
Identificatiecookies of soortgelijke herkenningstechnologieën.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en §
25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming

Googlen:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


6. Nieuwsbrieven
nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mail van u nodig.
E-mailadres en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van de

opgegeven e-mailadres en ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens
worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken om de nieuwsbrief te verwerken
Aanbieders van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven.
Verzendblauw
Deze website maakt gebruik van Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Sendinblue GmbH,
Köpenicker Strasse 126, 10179 Berlijn, Duitsland.
Sendinblue is een dienst die onder meer gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en analyseren.
De gegevens die u invoert ten behoeve van het abonneren op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van
Sendinblue opgeslagen in Duitsland.
Gegevensanalyse door Sendinblue
Met behulp van Sendinblue is het voor ons mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Dat is de manier waarop wij dat kunnen
bijv. Bekijk bijvoorbeeld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Op deze manier
Wij kunnen onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.
Daarnaast kunnen wij na het openen/klikken herkennen of bepaalde eerder gedefinieerde acties plaatsvinden
zijn uitgevoerd (conversiekoers). Wij kunnen b.v. B. herkennen of na het klikken op de
Nieuwsbrieven hebben een aankoop gedaan.
Sendinblue stelt ons ook in staat om nieuwsbriefontvangers te matchen op basis van verschillende categorieën
onderverdelen ("cluster"). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen b.v. B. op leeftijd, geslacht of
woonplaats onderverdelen. Op deze manier kan de nieuwsbrief beter worden gericht aan de betreffende doelgroepen
aanpassen.
Als u niet door Sendinblue wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. vraag hiernaar
wij voorzien in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.
Voor gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue verwijzen wij u naar de volgende link:
https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.
legale basis
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Je kunt deze
toestemming op elk moment intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die al hebben plaatsgevonden
blijft onaangetast door de intrekking.
opslagduur
De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard tot uw aanmelding
Afmelden voor de door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen nieuwsbrief en daarna
Annulering van de nieuwsbrief verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden worden gebruikt

die door ons zijn gered, blijven onaangetast.
Nadat u uit de distributielijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, blijft uw e-mailadres bij ons of bij de
De dienstverlener voor de nieuwsbrief kan op een zwarte lijst worden geplaatst, op voorwaarde dat dit de toekomst voorkomt
mailing is vereist. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met
samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in de
Naleving van wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art
Artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. Je kunt de
Maak bezwaar tegen opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.
Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Sendinblue op:
https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.
Orderverwerking
Voor het gebruik van bovenstaande dienst hebben wij een orderverwerkingscontract (AVV).
gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming
zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze werkwijze
instructies en verwerkt in overeenstemming met de AVG.


7. Plug-ins en hulpmiddelen
Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Dit
Informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd,
Voor een uniforme weergave van lettertypen kan Google Google Fonts gebruiken. Bij de
Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst weer te geven en
lettertypen correct weergeven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online
aanbiedingen en om het gemakkelijk te maken de plaatsen te vinden die wij op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt

vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG
Er is toestemming gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit
DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming voor de opslag van cookies of de toegang tot
Informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


8. E-commerce- en betalingsproviders
Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om te rechtvaardigen,
inhoud en wijzigingen in onze contractuele relaties. Persoonsgegevens over de
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit mogelijk is
is vereist om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst.
De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de bestelling verwerkt
Zakelijke relatie en afloop van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen verwijderd.
De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit onderdeel is van de
Contractverwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld aan de bank die de betaling moet verwerken.
Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u akkoord gaat met de overdracht
uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming,
voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden, vindt niet plaats.
De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b AVG, waarin de verwerking van gegevens voor
Nakoming van een contract of precontractuele maatregelen zijn toegestaan.


9. Eigen diensten
Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via online).
aanvraagformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw im

Persoonlijke gegevens verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. Wij verzekeren dat de
Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
en alle andere wettelijke bepalingen en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Reikwijdte en doel van gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw sollicitatie
persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in de
als onderdeel van sollicitatiegesprekken etc.), voor zover dit wordt gebruikt om te beslissen over de rechtvaardiging van a
werkgelegenheid is vereist. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht
(Initiatie van een arbeidsrelatie), artikel 6, lid 1, onder b AVG (algemene contractinitiatie)
en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Toestemming is op elk moment mogelijk
herroepbaar. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen ons bedrijf verwerkt
doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw aanvraag.
Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van artikel 26
BDSG en artikel 6, lid 1, onder b AVG, met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie in
opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen.
bewaartermijn van de gegevens
Als wij u geen baan kunnen aanbieden, wijst u een baanaanbod of uw sollicitatie af
intrekken, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te verwerken op basis van onze
legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) tot 6 maanden vanaf het einde van de
sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons.
Vervolgens worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De

Opslag dient met name als bewijsmateriaal in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is
dat de gegevens nodig zullen zijn nadat de periode van zes maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigende of
hangende een juridisch geschil), zal een verwijdering alleen plaatsvinden als het doel van de volgende is
opslag is achterwege gelaten.
Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven (Art. 6
Paragraaf 1 lit. a AVG) of als er wettelijke bewaarvereisten voor verwijdering bestaan
dwarsbomen
Toelating tot de pool van aanvragers
Als wij u geen baan aanbieden, bestaat de mogelijkheid dat u wordt opgenomen in onze sollicitantenpool
dossier. Als u wordt geaccepteerd, worden alle documenten en informatie uit de aanvraag opgeslagen in de
Sollicitantenpool aangenomen om contact met u op te nemen bij passende vacatures.
Toelating tot de sollicitantenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming
Toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat los van elkaar
aan de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In
In dit geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat
Er zijn redenen voor retentie.
De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming bewaard
onherroepelijk verwijderd.

bottom of page