top of page
Kind in der Logopädie

logopedie

Communicatie is belangrijk voor actieve deelname op vrijwel alle gebieden; zowel op de kleuterschool als op school. Als de taal beperkt is, kan dit de kinderen beperken. Dit is waar logopedie kan helpen.

Logopedie is een medisch-therapeutisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van stem-, taal- en spraakproblemen en slikstoornissen. Logopedie heeft tot doel de tekenen van spraakstoornissen zo vroeg te behandelen dat ze zich niet eens ontwikkelen. Als er al sprake is van spraakstoornissen, zal de logopedist helpen het vermogen om te slikken en te communiceren te herstellen.

Locatie Xanten

Typische toepassingsgebieden voor kinderen zijn:

  • Eet- en drinkproblemen, orofaciale en myofunctionele stoornissen

  • centrale motorische beperkingen

  • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen (woordenschat, grammatica en taalbegrip)

  • vertraagd of afwezig spraakbegin, zogenaamde ‘late praters’

  • stotteren of stotteren

  • aangeboren gehoorstoornissen

  • lees- en spellingsproblemen

  • neurogene aandoeningen bij kinderen

bottom of page